Obavijest o elementarnoj nepogodi izazvanoj sušom

29 Kolovoz, 2017

Za područje Općine Kloštar Podravski proglašena je elementarna nepogoda izazvana sušom, za razdoblje od 01.06.2017. do 15.08.2017. godine.

Nastalu štetu možete prijaviti:

- osobno u prostorijama Općine Kloštar Podravski u vremenu od 08.00 do 14.00 sati
- e-mailom: opcina-klostar-podravski@kc.t-com.hr
- poštom na adresu: Općina Kloštar Podravski  (za elementarnu nepogodu – sušu), Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski

U razdoblju od: 28 kolovoza do 05. rujna 2017. godine

Za prijavu je potrebno dostaviti:

- obrazac EN-P za prijavu štete (dobijete u Općini ili na web stranici)
- zahtjev za potporu za 2017. godinu (pregled podataka list A i list B)
- ZK uložak, posjedovni list ako poljoprivrednik nije u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ili drugi dokaz da je vlasnik u posjedu odgovarajućih poljoprivrednih površina
- osobnu iskaznicu (preslika)
- iskaznica OPG, PG (preslika)
- karticu tekućeg ili žiro-računa (preslika)