Obavijest mještanima

22 Kolovoz, 2016

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Bistra" Đurđevac

OBAVJEŠTAVAJU

mještane Općine Kloštar Podravski da će dana 24.08.2016.godine (srijeda) započeti s košnjom kanala III i IV reda (većinom kanali koji služe za melioracijsku odvodnju poljoprivrednih površina).
Stoga se mole zakupci poljoprivrednih površina u vlasništvu općine Kloštar Podravski kao i ostali vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta, da uberu / siliraju kukuruz i ostale poljoprivredne kulture koje se nalaze uz odvodne kanale, kako bi izbjegli stvaranje nepotrebnih šteta prolaskom strojeva za košnju kanala.