Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja

15 Siječanj, 2019

Središnji državni ured za šport objavljuje natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.

Natječaj se objavljuje u svrhu razvoja i provedbe učinkovitih i održivih aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a sufinancirat će se sljedeći športski programi:

  1. poticanje bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom
  2. poticanje organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima
  3. poticanje programa obuke neplivača
  4. poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija

Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe u visini od najviše 80% ukupnih opravdanih troškova, a ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji se može ugovoriti iznosi 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna. Financijske potpore će se osigurati za do 120 prijavljenih programa.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe iz sustava športa – udruge koje su osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14 i 70/17) i Zakonu o sportu (NN br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te ispunjavaju sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Prijavitelj se može prijaviti na samo jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.

Natječaj je otvoren od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

Detaljne uvjete Natječaja i obrasce za prijavu možete preuzeti na ovoj poveznici.