Nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski

Nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski

2 Listopad, 2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Kloštar Podravski

Dana 10.09.2020. Izvođač, tvrtka Bistrad.o.o.uvedenaje u posao te nema prepreke da se radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta nastave. Radovi će trajati 2mjeseca, a obuhvatit će sljedeće grupe radova:

­- Radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina
- ­Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
- ­Elektroinstalacije­
- Izvođenje ograde­
- Opremanje reciklažnog dvorišta
- ­Radovi krajobraznog uređenja
- ­Izgradnja nadstrešnice i vage

Lokacija reciklažnogdvorišta, ukupne površine 3.506m2 nalazi se na k.č. 999/2, k.o. Kloštar Podravski. Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u prosincu 2020. godine.

Kao što je već napomenuto radovi se izvode u sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Kloštar Podravski koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 4.500.000,00 Kn (81,7% prihvatljivih troškova projekta). Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici https://www.klostarpodravski.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Kloštar Podravski