Ministarstvo kulture objavilo poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu

Ministarstvo kulture objavilo poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu

29 Kolovoz, 2018

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični i profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

O toj tematici razgovaralo se sa župnicima iz Kloštra Podravskog i Kozarevca. Utvrđena je potreba prijave na spomenuti poziv te se poduzimaju koraci koji će to omogućiti.