KRAJ PROJEKTA - RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KLOŠTAR PODRAVSKI

KRAJ PROJEKTA - RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KLOŠTAR PODRAVSKI

3 Ožujak, 2021


Uspješno je završen projekt Izgradnja reciklažnog dvorište Kloštar Podravski. Projekt je proveden sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.03.0136 koji je sklopljen 28. veljače 2019. Razdoblje provedbe projekta je od 14. siječnja 2019. – 31. ožujka 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6.260.764,24 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.507.951,74 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.500.000,00 kn, što čini 81,7% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava, u iznosu od 18,30% vlastitog udjela prihvatljivih troškova i trošak neprihvatljivih troškova, osiguran je iz proračuna Općine Kloštar Podravski, 30% ostatka sredstava osigurala je Koprivničko- križevačka županija iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu.

 

Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-01/000002, URBROJ: 2137/1-05/101-21-0008 ishođena je 11. veljače 2021., a pravomoćna od 12. veljače 2021.

 

03. ožujka 2021. godine održan je završni događaj projekta.

 

Reciklažno dvorište započet će s radom u svibnju 2021. godine, te će javnost pravovremeno biti obaviještena o radnom vremenu reciklažnog dvorišta putem web stranice Općine Kloštar Podravski te ostalih medija. U reciklažnom dvorištu zaprimat će se i privremeno skladištiti sakupljene vrste otpada sukladno Dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

 

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta:

  • izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski
  • provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti.

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Kloštar Podravski.