Konstituirano Općinsko vijeće

6 Lipanj, 2017

novo vijeceDanas je u Vijećnici Društvenog doma Kloštar Podravski održana 1. (konstituirajuća) sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski.

Ponovno izabrani općinski načelnik Siniša Pavlović i njegov zamjenik Ivan Čupen nazočili su polaganju svečane prisege vijećnica i vijećnika za novi četverogodišnji mandat. Za dobrobit svih stanovnika naše općine svoj trud i rad nesebično će ulagati Marija Šimunko (HDZ), Marijan Belec (HDZ), Marijana Lovrenčec (HDZ), Lidija Gatalica (HDZ), Antonija Haleuš (HDZ), Mirko Šandrovčan (HDZ), Antun Karas (HDZ), Ivana Pavunić (HDZ), Franjo Karas (HDZ), Tomislav Furdić (HDZ), Mirko Debeljak (MREŽA), Slavko Špoljarić (SDP) i Dražen Vučak (HSS). Jednoglasnom odlukom svih vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Antun Karas dok će njegova zamjenica biti Marija Šimunko.