KATASTAR VINOGRADA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 2023.

KATASTAR VINOGRADA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 2023.

31 Listopad, 2023

Na inicijativu Općine Kloštar Podravski, pokrenut je i dovršen KATASTAR VINOGRADA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 2023.

     Vinogradarstvo Republike Hrvatske pa tako i područje Koprivničko-križevačke županije suočeno je s epidemijom širenja zlatne žutice. Zbog intenzivnog širenja zlatne žutice vinove loze i na području Općine Kloštar Podravski namjera je vlasnicima vinograda obrazložiti poduzimanje preventivnih mjera u sprječavanju širenja zaraze i trajnog gubitke svakog zaraženog trsa.

     Ministarstvo poljoprivrede propisalo je Naredbu o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze.

     Posjednici vinove loze obavezni su provoditi redovite preglede svog nasada, a ako se uoči bilo kakva zaraza štetnim organizmima, o tome odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora koji će narediti posjedniku provedbu propisanih mjera.

     Katastar vinograda i Akcijski plan za sprječavanje  širenja zlatne žutice vinove loze za razdoblje 2023.- 2025.  možete pregledati na našim stranicama gdje se dolazi do korisnih informacija za održavanje ili neodržavanje nasada vinove loze. 

Dokumenti: