Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda

20 Travanj, 2018

Danas, 20. travnja 2018. godine u službenim prostorijama Naručitelja Općine Kloštar Podravski održalo se javno otvaranje ponuda za predmet nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac-Kozarevac“.

Procijenjena vrijednost nabave je 1.292.408,75 HRK bez PDV-a.
Nakon otvaranja i pregledavanja pristiglih ponuda te proteka roka za žalbu s ekonomski najpovoljnijim Ponuditeljem sklopit će se ugovor o izvođenju radova za predmetnu nabavu te će se započeti s izvođenjem istih.