Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta u naselju Prugovac

7 Ožujak, 2016

Na temelju članka 131, 132. i 133 Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13. i 54/13) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, općinski načelnik Općine Kloštar Podravski objavljuje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta u naselju Prugovac

Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u dijelu Dudovinske ulice od kućnog broja 18 do kućnog broja 28 (lijeva i desna starna ulice) u Prugovcu da Općina Kloštar Podravski započinje s postupkom evidentiranja predmetne ceste na navedenom dijelu, i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć GEODETSKE POSLOVNICE „SLAVINIĆ“, Đurđevac, Trg sv. Jurja 1/I, koji je izradio Geodetski elaborat o izvedenom stanju nerazvrstane ceste dijela Dudovinske ulice u Prugovcu.
Oznaka ceste je Prugovac MB 309494 čkbr. 1336/4.
Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama Općine Kloštar Podravski na dan 21. ožujka 2016. godine od 09:00 – 14:00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK: Siniša Pavlović