JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

25 Studeni, 2021

Na temelju članka 96., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Kloštar Podravski, KLASA:350-02/20-01/04, URBROJ:2137/16-21-52 od 22. studenog 2021. godine objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

 

 

  1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 30. studenog 2021. godine do 09. prosinca 2021. godine.

 

  1. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr.

 

  1. Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski organizirat će se u Društvenom domu, Trg Svete obitelji 2, Kloštar Podravski i to 08. prosinca 2021. godine u 10,00 sati.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 09. prosinca 2021. godine i to na slijedeći način:
    • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
    • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
    • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

KLASA: 350-02/20-01/04

URBROJ: 2137/16-21-53                                                                   Pročelnica:

Kloštar Podravski, 22. studenog 2021.                                      Nataša Martinčević