Izrada Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Kloštar Podravski

19 Svibanj, 2016

Na temelju odobrenog projekta Općine Kloštar Podravski od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost što je utvrđeno Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju izrade programa i planova energetske učinkovitosti davanjem sredstava pomoći od 14. svibnja 2015. godine, Općina Kloštar Podravski je dana 2. lipnja 2015. godine započela sa postupkom bagatelne nabave za odabir izvršitelja za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Kloštar Podravski. Za najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda udruge Centra za tehnološki razvoj i energetsku učinkovitost koja ima sjedište na području Općine Kloštar Podravski.

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja KLASA: 300-01/15-01/02, URBROJ: 2137/16-15-5 od 15. lipnja 2015. godine s najpovoljnijim ponuditeljem Centar za tehnološki razvoj i energetsku učinkovitost dana 18. lipnja 2016. godine sklopljen je Ugovor o izradi Akcijskog plana održivog energetskog razvoja na iznos 76.500,00 kuna.
Akcijski plan izrađen je u kolovozu 2015. godine, a usvojen od strane Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski dana 11. prosinca 2015. godine.
Akcijski plan sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 80% iznosu odnosno u iznosu 62.400,00 kuna, dok je ostalih 20% sufinancirala Općina Kloštar Podravski. Sredstva Fonda doznačena su na račun Općine Kloštar Podravski prošlog tjedna te je time završen projekt izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Kloštar Podravski. O realizaciji dobivenih sredstava Fonda napravljeno je Završno izvješće.