Edukacije - Zajedno kroz treću dob - CZSS Đurđevac

Edukacije - Zajedno kroz treću dob - CZSS Đurđevac

5 Svibanj, 2023

Obavještavamo i pozivamo sve osobe treće dobi, a i ostalu zainteresiranu populaciju u Općini Kloštar Podravski da dođu u utorak, 09. svibnja s početkom u 10:00 sati u Dom kulture Kloštar Podravski na edukaciju koju će održati Centar za socijalnu skrb Đurđevac. Teme edukacije su:
1. štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
2. prevencija nasilja nad starijim osobama
3. naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi