Edukacija u "PORI"

23 Studeni, 2017

natasaporaPročelnica Nataša Martinčević, dana 20. studenog 2017.g. sudjelovala  je na edukaciji koju je organizirala  „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU na temu „Financijsko upravljanje EU projektima“, namijenjenu djelatnicima JLP(R)S-ima s područja Koprivničko-križevačke županije i ustanovama kojima su JLP(R)S-i osnivači.