Odgovoran i profesionalan rad Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Podravski

Odgovoran i profesionalan rad Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Podravski

24 Travanj, 2020

Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Podravski sa svojih 17 članova od same pojave pandemije na našim prostorima svakodnevno obavlja određene zadatke kako bi,  koliko je to u njihovoj mogućnosti, spriječili zarazu COVID-om 19.

   Osigurana su svakodnevna dežurstva  za svaki mjesni ogranak Općine Kloštar Podravski.

Prema naputcima iz dopisa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3, UR BROJ: 511-01-330-20-102, članovi civilne zaštite Općine Kloštar Podravski  prilikom dežurstava obilaze dječja igrališta, parkove, nogometna igrališta, vinograde i ostale javne površine te trgovine i druge uslužne objekte kako bi provjerili dolazi li do kršenja mjera civilne zaštite.

Pozornost se pridaje na okupljanje osoba na javnim površinama, propuštanje ograničenog broja osoba te na održavanje higijenskih uvjeta u trgovinama i ljekarni.

   Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Podravski u mjesecu ožujku, temeljem dopisa Crvenog križa, zajedno s zaposlenicama programa „Zaželi” kontaktirali su 590 osoba starije životne dobi s područja naše općine i obavijestili ih o mogućnosti pružanja usluge nabave namirnica i dostave lijekova, kako se ne bi sami izlagali pandemiji COVID-a 19 budući da spadaju u rizičnu skupinu.

   Do danas, članovi Stožera civilne zaštite izašli su na ukupno 15 intervencija zbog okupljanja većeg broja ljudi na javnim površinama te obavili 198 dostava namirnica, lijekova i ostalih potrepština rizične skupine starije od 65 godina na području Općine Kloštar Podravski.

Prilikom održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja u vrijeme pandemije članovi  Stožera civilne zaštite  brinu da isti prođu u skladu s mjerama zaštite. Ukupno je održano 6 posljednjih ispraća za vrijeme pandemije COVID-a 19.

   Stožer civilne zaštite zaprimio je do danas 1080 zahtjeva od strane građana za izdavanje e- propusnice, od tog broja odobreno je 885 zahtjeva na temelju koji su izdane propusnice, 195 ih je odbijeno iz razloga što nisu u skladu s propisanih ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14.