Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 8.5

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 8.5

9 Svibanj, 2020

            ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 donesene od strane Stožera civilne zaštite,  08.05.2020. je obrađeno 32 zahtjeva. Od ukupnog broja zahtjeva odobrene su 32 e – propusnice.

            Sukladno dopisu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102   članovi stožera civilne zaštite Kloštar Podravski obilazili su javne površine i trgovine prehrambenim proizvodima, u svrhu civilne zaštite od COVID - 19. Pritom je uočena dobra organizacija propuštanja ograničenog broja osoba, međusobna udaljenost kao i dezinfekcijski punktovi.

            Kod obilaska područja Općine Kloštar Podravski nisu uočene nikakve nepravilnosti, odnosno nisu uočena nikakva neovlaštena okupljanja i nepotrebna zadržavanja na javnim površinama.

                        Zaposlenice iz projekta „Zaželi – Program zapošljavanja u Općini Kloštar Podravski pod nazivom Posao i pomoć u zajednici obavile su 21 intervencija dostave namirnica, lijekova i ostalih potrepština osobama rizične skupine starije od 65 godina na području Općine Kloštar Podravski.

            Naglašavamo da  unatoč nadziranju svatko treba paziti na sebe, kao najosnovniji preduvjet za zaštitu i sprečavanje širenja COVID -19.

 

Načelnik Stožernog odbora

       Ivan Čupen