Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 6.4

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 6.4

7 Travanj, 2020

Dana 6. travnja 2020. godine zaprimljeno je ukupno 102 zahtjeva za izdavanjem propusnice donesene ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 donesene od Strane stožera civilne zaštite. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, Stožer civilne zaštite Kloštra Podravskog odobrio je 95 zahtjeva, dok je njih 7 odbijeno iz razloga  što nisu u suglasnosti  ODLUKOM o napuštanju mjesta boravišta na području Općine Kloštar Podravski ili su nepravilno ispunjeni. Od odobrenih zahtjeva 38 propusnica je izdano sa rokom važenja 1 dan.

Uvođenjem e – propusnica povećao se i broj zahtjeva prema istima, a građani najviše zahtjeva i dalje podnašaju prvobitnim načinom, odnosno ispunjenjem zahtjeva ispred zgrade Općine Kloštar Podravski što je i bilo za očekivati budući da smo u ruralnom području sa velikim brojem starije populacije koja se ne služi sa internet poslužiteljem.

Geruntodomaćice su dana  06.04.2020. dodatno kontaktirale još 30 osoba starije životne dobi od 65 godina u svrhu pružanja skrbi, odnosno dostava potrebnih namirnica od strane Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Podravski. Istog dana također je obavljeno ukupno 27 usluga dostave namirnica, 22 usluge izvršene su članovima koji su uključeni u projekt „Zaželi” koji provodi Općina Kloštar Podravski u suradnji sa tvrtkom Draft, a 5 usluga dostave namirnica ostalim mještanima Općine Kloštar Podravski koji su zatražili istu.

Od strane Stožera civilne zaštite prilikom obilaska područja Općine Kloštar Podravski nije primijećeno nikakvo kršenje mjera civilne zaštite odnosno okupljanje osoba na javnim površinama, pridržavanje udaljenosti između osoba, propuštanje ograničenog broja osoba i održavanje higijenskih uvjeta u trgovinama.

 

Načelnik Stožernog odbora

       Ivan Čupen