Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 4.5.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 4.5.

5 Svibanj, 2020

 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 04.svibnja 2020. godine donio je sljedeće odluke:

1. Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva u kojoj navodi kako se sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku održava u krugu obitelji i svjedoka te predstavnika službene osobe ili predstavnika vjerske zajednice, uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

2. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja u kojoj također navodi da se pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava u krugu obitelji i predstavnika vjerske zajednice dok se posljednji ispraćaj hrvatskih branitelja, uz odavanje vojnih počasti, dopušta uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa.

3. Odluku o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta.

Prema odlukama koje je donio Stožer civilne zaštite, članovi Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Podravski su danas otvorili sva dječja i nogometna igrališta na području Općine. Tako će se iste moći upotrebljavati ali uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa.

Obavljeno ukupno 26 intervencija rizičnoj skupini starijoj od 65 godina na području Općine Kloštar Podravski u svrhu pružanja skrbi, odnosno dostava potrebnih namirnica od strane gerontodomaćica programa „Zaželi”.

Zaprimljeno je 82 zahtjeva za izdavanjem e - propusnice koja je potrebna pri napuštanju mjesta prebivališta prema Mjerama zaštite propisanih ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14. Na temelju zaprimljenih zahtjeva isti broj je odobren, te su izdane e - propusnice. Prema naputcima iz dopisa od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102, članovi civilne zaštite Općine Kloštar Podravski obilazili su trgovine i ostale uslužne djelatnosti, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Općine. Prilikom obilaska nije zamijećeno nikakvo kršenje mjera civilne zaštite odnosno pridržavanje udaljenosti između osoba, propuštanje ograničenog broja osoba i održavanje higijenskih uvjeta.

Načelnik Stožernog odbora

      Ivan Čupen