Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 4.4.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 4.4.

4 Travanj, 2020

Dana 3. travnja 2020. godine na općinskim grobljima su održana dva sprovoda, u Kloštru Podravskom u 14:00 h, dok je u Prugovcu održan sprovod u 15:30 h. Zaposlenici Komunalno KP d.o.o. i članovi DVD-a su prisustvovali sprovodima uz uže obitelji kako bi se pobrinuli da sprovodi prođu u skladu sa mjerama civilne zaštite od COVID-19. Članovi civilne zaštite su obilazili parkove, dječja igrališta, nogometna igrališta, vinograde, trgovine i sve ostale javne površine prema naputcima iz dopisa od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102 Nismo primijetili nikakvo kršenje mjera civilne zaštite odnosno okupljanje osoba na javnim površinama, pridržavanje udaljenosti između osoba, propuštanje ograničenog broja osoba i održavanje higijenskih uvjeta u trgovinama.

Obavili smo devetnaest dostava osobama starije životne dobi od šezdeset i pet godina. ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 donesene od strane Stožera civilne zaštite, jučer je obrađeno pedeset zahtjeva za izdavanjem propusnica od kojih je odobreno četrdeset i pet, a odbijeno pet zahtjeva. Sveukupno smo zaprimili tristo osamdeset tri zahjeva do danas.

Odobreno ih je tristo dvadeset šest, a odbijeno pedeset sedam. Volonteri crvenog križa jučer su podijelili osamnaest Podravkinih paketa humanitarne pomoći koji sadrže osnovne potrepštine potrebne za život osobama koje su korisnici centra za socijalnu skrb na području općine Kloštar Podravski.

S poštovanjem,

načelnih stožera civilne zaštite općine Kloštar Podravski
Ivan Čupen