Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 3.4

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 3.4

3 Travanj, 2020

Dana 2. travnja 2020. godine zajedno sa gerontodomaćicama smo obavili dvadeset dostava osobama starije životne dobi. Podneseno je četrdeset zahtjeva za izdavanjem propusnice. Prema ODLUCI o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 odobrili smo trideset sedam zahtjeva, a odbijeno je tri zahtjeva iz razloga što nisu u njima navedeni opravdani razlozi napuštanja mjesta prebivališta odnosno mjesta boravišta.
Stožer civilne zaštite općine Kloštar Podravski redovitim obilaskom po nekoliko puta  dnevno provjerio je pridržavaju li se mještani općine Kloštar Podravski mjera civilne zaštite donesene dopisom  dopisom  KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102. Ustanovili smo da nema kršenja donesenih mjera, te da se sve trgovine odnosno prodavači i osobe koje smo sreli u obilasku pridržavaju mjera civilne zaštite koje je propisao Stožer.
S poštovanjem,
načelnih stožera civilne zaštite općine Kloštar Podravski
Ivan Čupen