Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 31.3.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 31.3.

31 Ožujak, 2020

Dana 30. ožujka 2020. godine zaprimili smo dvadeset i četiri Zahtjeva za izdavanje Propusnice,  donesene ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 donesene od strane Stožera civilne zaštite. Odobrili smo sve zaprimljene zahtjeve koje je moguće podići ispred zgrade općine Kloštar Podravski. U redovitoj suradnji sa gerontodomaćicama obavili smo osamnaest dostava skupini starijoj od šesdeset i pet godina.
Prema naputcima iz dopisa koji smo dobili od  župana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102 obilazili smo sve javne površine i objekte na području Kozarevca, Prugovca, Budančevice i Kloštra Podravskog. Nismo zapazili nikakvo kršenje odredbi odnosno nepridržavanje  propisane udaljenosti između građana, nepotrebno zadržavanje u blizini trgovina, nepridržavanje higijenskih mjera i broja osoba koje ulaze u prostorije.
S poštovanjem,
načelnih stožera civilne zaštite općine Kloštar Podravski
Ivan Čupen