Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 28.3.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 28.3.

28 Ožujak, 2020

Sukladno dopisu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102 članovi civilne zaštite i volonteri su u svrhu civilne zaštite od COVID - 19 obilazili javne površine i trgovine na području općine Kloštar Podravski. Stanovništvo se pridržava donesenih mjera zaštite.

Nismo zatekli nikakva neovlaštena okupljanja i nepotrebna zadržavanja na javnim površinama. Treba napomenuti da se u trgovinama i ostalim objektima koje još uvijek obavljaju djelatnost ne nalaze više od dvije osobe u prostoriji koje se pridržavaju Mjerom civilne zaštite propisanog razmaka. Svi prodavači su opremljeni zaštitnim maskama odnosno rukavicama. Dezinfekcijska sredstva se nalaze ispred svih trgovina. Provjerili smo nekoliko teretnih vozila čiji su vozači redovno imali Propusnice.

Zajedno sa gerontodomaćicama članovi civilne zaštite su obavili dvadest i dvije dostave namirnica i lijekova skupini ljudi starijoj od šezdeset i pet godina kako se nebi izlagali nepotrebnom riziku.

Prema Mjerama zaštite propisanih ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 dana 27. ožujka 2020. godine obradili smo pedeset i osam Zahtjeva za izdavanje propusnice. Odobrili smo trideset i sedam zahtjeva odnosno odbili smo dvadeset i jedan zahtjev iz razloga što navedeni zahtjevi nisu bili u skladu sa Odlukom o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka. Obrazac zahtjeva je moguće preuzeti sa stranica Općine Kloštar Podravski ili ispuniti ispred ulaza u zgradu općine.

S poštovanjem,
načelnik stožera civilne zaštite
Ivan Čupen