Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 27.3.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 27.3.

27 Ožujak, 2020

Sukladno dopisu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102 članovi civilne zaštite i volonteri su obilazili javne površine u svrhu civilne zaštite od COVID - 19. Prilikom  obilaska područja općine Kloštar Podravski ustanovili smo da sve trgovine na području Općine Kloštar Podravski imaju dezinfekcijska sredstva na ulazu u trgovinu. Osobe zatečene u trgovini pridržavaju se Mjera civilne zaštite propisanog ograničenja osoba u prostorijama i drže propisanu udaljenost.

Svi prodavači su opremljeni zaštitnim maskama odnosno rukavicama. Imali smo nekoliko provjera oko Propusnica teretnih vozila čiji su vozači redovno imali Propusnice. U suradnji sa gerontodomaćicama članovi civilne zaštite su obavili devetnaest dostava rizičnoj skupini ljudi starijoj od šezdeset i pet godina.

Prema  Mjerama zaštite propisanih ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 dana 26. ožujka 2020. godine obradili smo trinaest Zahtjeva za izdavanje propusnice od kojih je odobreno osam, a odbijeno pet iz razloga što nisu u skladu sa Odlukom o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u općini Kloštar Podravski. Obrazac zahtjeva je moguće preuzeti sa stranica Općine Kloštar Podravski ili ispuniti ispred ulaza u zgradu općine. 

S poštovanjem,
načelnik stožera civilne zaštite 
Ivan Čupen