Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 22.4

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 22.4

23 Travanj, 2020

U srijedu dana 22. travnja 2020. godine, sukladno s ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 donesene od strane Stožera civilne zaštite obrađeno je 36 zahtjeva. Od ukupnog broja zahtjeva odobreno je 23 e – propusnica, dok ih je 13 odbijeno zato što navedeni razlozi nisu bili opravdani prema odluci o napuštanja mjesta prebivališta ili privremenog boravišta.

 

Kod obilaska područja Kozarevca, Prugovca i Kloštra Podravskog nisu uočene nikakve nepravilnosti, odnosno nisu uočena nikakva neovlaštena okupljanja i nepotrebna zadržavanja na javnim površinama. U Budančevici na igralištu pored igraonice”Lina”zatečeno je okupljanje većeg broja ljudi. Nakon upozorenja o zabrani okupljanja na javnim površinama od strane člana Civilnog stožera zatečeni su napustili mjesto okupljanja.

Temeljem dopisa od strane Crvenog križa prilikom pojave pandemije zaposlenice programa „Zaželi” su obišli 455 osoba starije dobi od 65 godina kako bi ih obavijestile o mogućnosti pružanja usluge nabave namirnica i dostave lijekova, kako se ne bi sami izlagali pandemiji COVIDA – 19 budući da spadaju u rizičnu skupinu osoba.

Putem takvih intervencija do danas je izvršeno ukupno 566 usluga dostave namirnica i lijekova na području Općine Kloštar Podravski.

Dana 22.0 travnja 2020. godine obavljeno ukupno 21 intervencija rizičnoj skupini starijoj od 65 godina u svrhu pružanja skrbi, odnosno dostava potrebnih namirnica.

 

Molimo Vas  na odgovornost i pridržavanje svih uputa i mjera za dobrobit i zdravlje svih naših sugrađana, a posebno starijih  koji su najrizičnija skupina u širenju ove bolesti.

Napominjemo da je radno vrijeme  izdavanja  e- propusnica od 8 do 12 sati svakog radnog dana, te da se zahtjev preda pravovremeno, odnosno minimalno dan ranije izuzevši hitne slučajeve.

 

Načelnik Stožernog odbora

     Ivan Čupen