Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 19. i 20.4.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 19. i 20.4.

21 Travanj, 2020

Kako je već spomenuto, s obzirom na gospodarske razloge i epidemiološku situaciju, Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka unutar županija. Od sada se stanovnici mogu bez e- propusnice kretati unutar županije. Ako navedeni stanovnici trebaju putovati izvan županije, za to će trebati e- propusnicu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 20. travnja 2020. također je donio još nekoliko odluka:
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa

Izmjena i dopuna Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa

Izmjena i dopuna Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Izmjena i dopuna Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Izmjena i dopuna Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

Izmjena i dopuna Odluke o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta

Prijave prebivališta i boravišta dozvoljene u opravdanim žurnim slučajevima

U svim navedenim Odlukama postojeće mjere se produžuju do datuma 04.svibnja 2020., izuzevši Odluku prijave prebivališta i boravišta u kojem se navodi da su se u mogućnosti provesti samo u opravdanim žurnim slučajevima.

Na području Općine Kloštar Podravski dana 19. i 20. travnja 2020., Sukladno dopisu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102 članovi stožera civilne zaštite Kloštar Podravski obilazili su javne površine u svrhu civilne zaštite od COVID - 19. Prilikom višestrukog obilaska područja Općine Kloštar Podravski ustanovljeno je da sve trgovine pridržavaju higijenskih mjera zaštite, propuštanja ograničenog broja osoba i udaljenosti između osoba koje se nalaze u trgovini. Obiđena su područja dječjih i nogometnih igrališta, parkova, vinograda  i škola, prilikom istog nisu uočena kršenja mjera zaštite.

Dana 20.04.2020. obavljeno je ukupno 26 intervencija dostave lijekova i namirnicama osobama na području Općine Kloštar Podravski starijim od 65 godina, koje spadaju u rizičnu skupinu stanovništva uslijed COVID- 19.

Istog dana zaprimljeno je 39 zahtjeva za izdavanjem e - propusnice koja je potrebna pri napuštanju mjesta prebivališta prema Mjerama zaštite propisanih ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14. Odbijeno je 7 zahtjeva zbog neopravdanih razloga napuštanja mjesta prebivališta odnosno stalnog boravišta, dok ih je 32 odobreno. Vidljivo je kako se broj zahtjeva za izdavanje e – propusnice uveliko smanjio iz razloga ranije spomenute Odluke koji je donio Nacionalni Stožer Civilne zaštite.

 

Načelnik Stožernog odbora

       Ivan Čupen