Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 1.4.

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 1.4.

1 Travanj, 2020

Dana 31. ožujka 2020. godine obavili smo osamnaest dostava osobama starije životne dobi koje su rizična skupina u ovoj izvanrednoj situaciji. Sveukupno do sada imali smo 114 dostava namirnica i lijekova na kućne adrese. Gerontodomaćice su imale 102 dostave dok su članovi civilne zaštite pomogli sa 12 dostava. ODLUKOM o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 donesene od strane Stožera civilne zaštite, imali smo za obraditi pedeset i devet zahtjeva. Odbijena su dva zahtjeva koja nisu sadržavala opravdane razloge napuštanja mjesta boravišta, odobreno je pedeset i sedam zahtjeva.

Članovi civilne zaštite i volonteri pridržavajući se uputstava koje su dobili iz dopisa od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102 redovitim obilaskom svih javnih površina na području općine Kloštar Podravksi nisu zamjetili nikakvo kršenje odredbi Mjera civilne zaštite koje se odnose na držanje propisane udaljenosti između osoba, propuštanje ograničenog broja osoba i održavanje higijenskih uvjeta u trgovinama, nepotrebno zadržavanje odnosno okupljanje osoba na javnim površinama.

S poštovanjem,

načelnih stožera civilne zaštite općine Kloštar Podravski
Ivan Čupen