Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 13.5

Izvještaj Stožera civilne zaštite Kloštar Podravski 13.5

14 Svibanj, 2020

            Prema naputcima iz dopisa od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102, članovi civilne zaštite Općine Kloštar Podravski obilazili su trgovine i ostale uslužne djelatnosti,  obiteljska poljoprivredna gospodarstva, javne površine na području Općine. Prilikom obilaska nije zamijećeno nikakvo kršenje mjera civilne zaštite odnosno pridržavanje udaljenosti između osoba, propuštanje ograničenog broja osoba i održavanje higijenskih uvjeta.

             Obavljeno je ukupno 22 intervencije rizičnoj skupini starijoj od 65 godina u svrhu pružanja skrbi, odnosno dostava potrebnih namirnica i lijekova koje su izvršile gerontodomaćice zaposlene u projektu „Zaželi” - Program zapošljavanja žena u Općini Kloštar Podravski pod nazivom Posao i pomoć u zajednici.

            Stožer CZ Kloštar Podravski zaprimio je od HGSS paket  čiji sadržaj čini 10 l antibakterijskog gela, 44 komada maski, 100 komada latex rukavica.

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja    iimovine.
            HGSS osnovana je 1950. godine kao interna služba Hrvatskog planinarskog saveza i  danas je  prerasla u službu javnog karaktera koja brine o sigurnosti građana 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje organizirane u 25 stanica HGSS-a koje pokrivaju cijelo područje RH.

            U svom djelovanju surađuje s tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave, ustanovama, Oružanim snagama Republike Hrvatske, zdravstvenim ustanovama, i ustanovama socijalne skrbi, Hrvatskim planinarskim savezom i drugim pravnim i fizičkim osobama u području kulture, fizičke kulture i sporta, turizma, zaštite prirode i okoliša, prometa. Također usko surađuje i  s javnim ustanovama i nadležnim tijelima za zaštitu prirode u području zaštite i očuvanja planinske prirode i zaštite okoliša.

 

 

Načelnik Stožernog odbora

      Ivan Čupen