9. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Odluka o promjeni naziva ulice na području Općine Kloštar Podravski

- RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 2013 – 2017.

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski