7. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- Odluka o financiranju rada Turističke zajednice područja Općina Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete

- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o osnivanju Turističke zajednice područja Općina Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete

- Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

- Odluka o postavljanju video nadzora na kritičnim točkama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

- Prijedlog člana ispred Općine Kloštar Podravski u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvene mase za zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Kloštar Podravski

- Prijedlog članova ispred Općine Kloštar Podravski u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - kriminalitet

- Zaključak - potpis priprema dokument.za EU fondove

- Zaključak - prijedl.odluke o cijenama na grobljima

- Zaključak - udio trgovačko društvo Komunalne usluge

- Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski