5. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- IZMIJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

- Odluka o otpisu duga po komunalnoj naknadi nad kojim je nastupila zastara

- Odluka o otvaranju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine Kloštar Podravski

- Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

- Plan o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Program o dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Podravski

- Rješenje - Odbor za gospodarski razvoj

- Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - kriminalitet

- Zaključak - Silosi VTC

- Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski