3. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2012. GODINU

- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. godine

- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 10. lipnja do 30. lipnja 2013. godine

- Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski

- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o određivanju uvjeta i postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE

- Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. godine

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 10. lipnja do 30. lipnja 2013. godine

- Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski