28 sjednica OV

1 Veljača, 2017

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2017. godini

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

- Izvod iz Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 16. prosinca 2016. godine

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski