21. sjednica OV

8 Srpanj, 2016

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje do 2015. godine, za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Odluka - naknada kanal

- Prijedlog nadzorni odbor

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje do 2015. godine, za 2015. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 16. ožujka 2016. godine