16. sjednica OV

7 Ožujak, 2016

- Odluka o imenovanju člana Uprave - direktora trgovačkog društva Draft d.o.o. i Odluka o osnivanju Trgovačkog društva DRAFT d.o.o.

Odluka o prikupljanju ponuda za kupnju komunalnog vozila

- Odluka o kupnji nekretnina za općinske potrebe

Odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski

Odluka o sufinanciranju boravka djece sa područja Općine Kloštar Podravski u dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu

Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Podravski

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski