12. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski

- Odluka o imenima ulica na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o pokretanju aktivnosti za izmjerom, izradom baze i kategorizacijom nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Podravski

- Izmjene Plana zaštite od požara

- Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini