10. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- Odluka o sklapanju sporazuma sa Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb Uprava šuma Koprivnica

- Prijedlog Odluke o općem korištenju voda, načinu održavanja građevina, te osiguranju odgovarajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina, koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju cijene za prodaju parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom

- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

- Odluka o pristupanju Općine Kloštar Podravski Turističkoj zajednici općina Podravske Sesvete, Kalinovac i Kloštar Podravski

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski na području k.o. Budančevica

- Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski

- Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

- Izmjene i dopune plana zaštite od požara

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - kriminalitet

- Zaključak o sufinanciranju putnih troškova gerontodomaćice za područje Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - uplata dnevnice za stradale od poplava

- Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski