Nastavak izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski

Nastavak izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski

3 Srpanj, 2020

Preuzimanje dokumentacije: