OSPOSOBLJAVANJE GERONTODOMAĆICA I CVJEĆARA-ARANŽERA

OSPOSOBLJAVANJE GERONTODOMAĆICA I CVJEĆARA-ARANŽERA

20 Listopad, 2021

Gerontodomaćice, sudionice Programa ZAŽELI – Faza II, započele su sa stručnim osposobljavanjem. Budući da je projektom predviđeno osposobljavanje za sve zaposlene, njih dvadeset je podijeljeno u dvije grupe. „Stare“ gerontodomaćice koje imaju dokaz osposobljavanja iz proteklog programa ZAŽELI, dobile su mogućnost izbora osposobljavanja za neki drugi program.  Tako je sada u tijeku osposobljavanje deset žena za gerontodomaćice kako bi što kvalitetnije pružale usluge svojim korisnicima dok druga polovica, njih deset, polaze izabrani program za Cvjećara- aranžera.  

 

Pučko otvoreno učilište OMEGA iz Virovitice, kao najpovoljniji ponuđač, provodi navedene programe, u prostorima Općine Kloštar Podravski.

 

Projektom je predviđeno da žene ciljne skupine uz obavljanje poslova gerontodomaćica steknu i neke dodatne vještine koje bi im mogle pomoći kako bi bile u povoljnijem položaju na tržištu rada. (dd)