Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

8 Lipanj, 2018

Na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13 i 03/18) općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 08. lipnja 2018. donio je

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA