JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2018. do 2023. godine

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2018. do 2023. godine

15 Veljača, 2018

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), dana 15. veljače 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2018. do 2023. godine 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2018. – 2023. godine

PGO Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2018. – 2023. godine (NACRT)

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-PGO