Povijest

1 Veljača, 2016

Kloštar Podravski

Kloštar Podravski bio je jedno od značajnijih naselja i utvrda na ovom prostoru u srednjem vijeku. Nekada se zvao Gorbonog i pod tim se imenom spominje u popisima župa Zagrebačke županije iz 1334. i 1501. godine. U prvom popisu navodi se i crkva sv. Adrijana. Ona se nalazila u dijelu Kloštra koji se po njoj danas zove Oderjan. Ovdje se spominje i franjevački samostan, koji je djelovao od 1292. do 1552. godine, prema njemu je naselje Kloštar dobilo svoje ime. Južno od Kloštra, u popisu župa iz 1334. godine spominje se župa Prugovac sa župnom crkvom sv. Nikole. Današnje naselje Kloštar Podravski nastaje potkraj 17. stoljeća. Obnovom župe sv. Benedikta 1702. godine Kloštru su pripadala i naselja Oderjan, Prugovac i Kozarevac. Naselje Kloštar Podravski razvijalo se od mjesta današnje župne crkve prema cesti. Sa svojim funkcijama i brojem stanovnika Kloštar Podravski ima status područnog središta.

 

Prugovac

Prugovac je s obzirom na svoju veličinu razvojno središte. Nastao je na uzvišenoj terasi iznad nekad poplavnog područja čiji ostaci su vidljivi na ulazu u naselje. Prugovac svojim rasterom ulica i parkovima poprima urbane karakteristike. U središtu naselja je kontinuirana izgrađenost dok se uz prometnice naselje diskontinuirano širi i ima velike neizgrađene površine. U zadnjem među popisnom razdoblju uočljivo je smanjeno opadanje broja stanovnika.

 

Budančevica

Budančevica je karakteristično nizinsko naselje koje se pruža duž prometnice (državna cesta), kao nastavak naselja Kloštar Podravski s kojim čini cjelinu. Budančevica je na istoku odvojena vodotokom Kozarevac od naselja Kloštar Podravski, na zapadu i sjeveru je omeđena vodotokom Suha Katalena, a na jugu željezničkom prugom OsijekA/araždin. Usprkos tim fizičkim preprekama nekoliko stambenih jedinica nastalo je izvan njih. Intencija je ovog Plana da se naselje Budančevica razvija unutar navedenih granica, s iznimkom poduzetničke zone Zapad koja je smještena južno od pruge. Urbanu strukturu naselja čine četiri ulice i nekoliko izdvojenih manjih cjelina. Glavna ulica pruža se uz državnu cestu, paralelno uz nju je druga ulica u nastajanju, na jug se pruža ulica prema željezničkoj stanici i Prugovcu, a uz vodotok Kozarevac prema sjeveru pruža se dio naselja. Svega nekoliko stambenih objekata je napušteno (rubovi naselja). Budančevica u razvoju stagnira, ali zbog svojeg položaja i povoljnijeg dobno-spolnog sastava stanovništva u odnosu na ostala naselja Podravine ima povoljne uvjete za razvoj.

 

Kozarevac

Župa Kozarevac zbog velikog je broja vjernika ustaljena 1819. godine. To je izduženo naselje nastalo uz prometnicu. Struktura naselja sastoji se od dvije ulice. Naselje je kontinuirano izgrađeno.