Izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski

Izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski

8 Ožujak, 2021

Obavijest o završetku 3. faze postupka projektnog prijedloga ”Izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski”

Na adresu Općine Kloštar Podravski pristigla je pozitivna obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o završetku 3. faze projektnog prijedloga Izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski.

Povjerenstvo je ocijenilo kako navedeni projektni prijedlog Izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski  ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda.