Zakonske obaveze skrbnika pasa

Zakonske obaveze skrbnika pasa

27 Lipanj, 2018

Općina Kloštar Podravski financira mikročipiranje pasa u 100% iznosu.

Pogledajte letak Zakonske obaveze skrbnika pasa