OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

29 Kolovoz, 2018

SANITACIJA d.o.o. Koprivnica bavi se tretiranjem i otklanjanjem gnijezda stršljenova i osa na području naše općine.

U slučaju potrebe možete kontaktirati SANITACIJU d.o.o.. Plaćanje navedenih mjera dogovara se s pojedinim domaćinstvima.

Kontakt za prijavu:

Telefon: 048 622 670
Fax: 048 220 949
e-mail: sanitacijakoprivnica@gmail.com