Potpisan Dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Potpisan Dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

3 Travanj, 2019

Općina Kloštar Podravski je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ugovorne strane su suglasno utvrdile kako ukupni prihvatljivi troškovi dijela Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada iznose 406.095,00 kuna. Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, JLS se obvezuje sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini do 15% sredstava, najviše do 60.914,25 kuna. Točan iznos sudjelovanja bit će utvrđen nakon postupka javne nabave.      

     Dodatkom Ugovora, a u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza navedene su Grupe nabave na koje je podijeljen predmet nabave spremnika: kante (80, 120, 240, 360 litara), kontejneri HDPE (770, 1100 litara), kontejneri metalni (770, 1100 litara), zvona metalna i zvona poliesterski laminat. Nakon izvida na području naše općine, utvrdit će se potreba za nabavu vrsta i količina  spremnika.