Pravilnik o jednostavnoj nabavi i stvaranju ugovornih obveza u Općini Kloštar Podravski

30 Lipanj, 2017

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10. i 19/14), članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15. i 119/15.) te sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. donijelo je


Pravilnik o jednostavnoj nabavi i stvaranju ugovornih obveza u Općini Kloštar Podravski