Raspisan Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

Raspisan Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

5 Travanj, 2022

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU.

Prijavitelji mogu biti udruge koje udovoljavaju općim uvjetima navedenim u Natječaju, a neki od tih uvjeta su:
– udruga djeluje najmanje 5 godina,
– djeluje u području kulture, odnosno prioritetnom području aktivnosti obuhvaćenim ovim Natječajem,
– djeluje u službi općeg dobra i javnosti.

Partner može biti isključivo druga udruga koja ispunjava iste propisane formalne uvjete Natječaja kao i udruga prijavitelj.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.000.000,00 kuna od igara na sreću u Državnom proračunu. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Natječaja može prijaviti i i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 20-30.

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja je 30. travnja 2022. godine.

Izvor i natječajna dokumentacija nalaze na sljedećoj poveznici.
(foto: petra.com.hr)