Raspisan

Raspisan "Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)"

17 Studeni, 2023

Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

- fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imali prebivalište3 na adresi i mjestu kuće
-fizičke osobe – građani koji na adresi i mjestu obiteljske kuće obavljaju gospodarsku djelatnost nisu korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva.

Prijavitelji koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda ili sredstva iz drugih izvora po prethodno provedenim dodjelama sredstava za sufinanciranje predmeta Poziva, ne mogu ostvariti pravo na sredstva po ovom Pozivu

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.

 

DRAFT d.o.o.

 

Poduzetnički inkubator

 

Industrijska zona "Rakitka"

 

Kladare 19c,

 

33405 Pitomača, Hrvatska/Croatia

 

Mob +385 99 537 6965