Raspisan Javni poziv za jačanje kapaciteta MSP-ova

24 Svibanj, 2018

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta raspisalo je Javni poziv za jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Cilj ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:

Mikro poduzetnici,

Mali poduzetnici i

Srednji poduzetnici

Aktivnosti koje su prihvatljive moraju biti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su
novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:
- Testiranje proizvoda, usluge ili procesa
- Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
- Demonstracijske aktivnosti
- Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznos 10.000,00 kuna

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznos 75.000,00 kuna

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 21. lipnja 2018. godine od 11:00 sati.
Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 16:00 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.