PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.

11 Kolovoz, 2023

Prihvatljivi prijavitelji su: mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja (09.08.2023), ima podmirene obveze prema državi i radnicima, najmanje 2 zaposlene osobe, ostvaren pozitivan financijski rezultat u 2022. godini i dr.

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

- ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

- ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

- ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i

- ulaganje u promotivne aktivnosti.

Korisnici mogu ostvariti sredstva u najmanjem iznosu od 5.000,00 odnosno 10.000,00€ i maksimalnom iznosu od 100.000,00€ (70% - intenzitet potpore)

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine, uključujući potporu dobivenu po ovom Javnom natječaju.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. od 10:00:00 sati i istječe 4. rujna 2023. u 10:00:00 sati.

Kontakt za potrebne informacije:

DRAFT d.o.o.

099 537 6965 Majda

099 373 4826 Marijo